Skip to content Skip to footer
/ Distributors / Asia / China

China

HDZY THD Co.,ltd 北京华鼎兆业科技发展有限公司

  • www.lubti.com
  • North China. Dealer for Xinjiang, Gansu, Qinghai, Inner Mongolia, Ningxia, Shaanxi, Shanxi, Henan, Anhul, Zhegiang, Shanghai, Jiangsu, Shandong, Hebei, Beijing, Tianjin, Liaoning, Jilin and Heilongjiang. For more information, please contact Mr. Sun,Tel: +86 10 87306008.
Address

5/F,13th,Xinhai East Road,Tongzhou District, Beijing

Phone

+86 13121296715

Please contact us if you are interested to become our distributor in this part of China.

  • South China. Dealer for Tibet, Sichuan, Yunnam, Guizhou, Hubei, Hunan, Guangxi, Guangdong, Hainan, Fujian and Jiangxi.
Address

Phone

Lanford trading company

  • Official 77 lubricants distributor for Hong Kong & Macau For information, please contact Mr.Tsang Phone +852 65866780 Email info@lanford-hongkong.com
Address

DD124,lot 2721SB,Tan kwai tsuen,hung shui kiu,Yuen Long N.T, Hong Kong

Phone

+852 24209673

Discover the Partnership & Quality with 77 Lubricants